Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölümü Lisans Programı

1 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG101 Genel Biyoloji I 4 0 0 4 7

MBG115 Bilgisayar I 1 2 0 2 2

MBG103 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0 2 0 1 4

MBG105 Genel Kimya 3 0 0 3 4

MBG107 Genel Kimya Laboratuvarı 0 2 0 1 2

MBG109 Fizik 3 0 0 3 4

MBG111 Fizik Laboratuvarı 0 2 0 1 2

MBG113 Matematik 3 0 0 3 4

UOZTD1 Türk Dili I 2 0 0 2 2

UOZYD1 Yabancı Dil I 2 0 0 2 2

Toplam = 18 Toplam = 8 Toplam = 0 Toplam = 22 Toplam = 33

2 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG102 Genel Biyoloji II 4 0 0 4 7

MBG104 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0 2 0 1 4

MBG106 Organik Kimya 3 0 0 3 4

MBG108 Organik Kimya Laboratuvarı 0 2 0 1 2

MBG110 Biyoistatistik 2 0 0 2 4

UOZTD2 Türk Dili II 2 0 0 2 2

UOZYD2 Yabancı Dil II 2 0 0 2 2

MBG112 Bilgisayar II 1 2 0 2 2

Toplam = 14 Toplam = 6 Toplam = 0 Toplam = 17 Toplam = 27

3 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG201 Temel Genetik 3 0 0 3 5

MBG203 Temel Genetik Laboratuvarı 0 2 0 1 2

MBG205 Biyokimya I 3 0 0 3 4

MBG207 Biyokimya Laboratuvarı I 0 2 0 1 3

MBG209 Hücre Biyolojisi I 3 0 0 3 4

MBG211 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı I 0 2 0 1 3

UOZTA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2

MBG213 Hayvan Doku Kültürü 2 0 0 2 2

MBG215 Bitki Doku Kültürü 2 0 0 2 2

MBG217 Sayılar Teorisi 2 0 0 2 2

Toplam = 17 Toplam = 6 Toplam = 0 Toplam = 20 Toplam = 29

4 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG202 Moleküler Genetik 4 0 0 4 5

MBG204 Biyokimya II 3 0 0 3 4

MBG206 Biyokimya Laboratuvarı II 0 2 0 1 3

MBG208 Hücre Biyolojisi II 3 0 0 3 4

MBG212 Mikrobiyoloji 3 0 0 3 5

MBG214 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 0 2 0 1 3

UOZTA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tar. II 2 0 0 2 2

MBG216 Kromozom Biyolojisi 2 0 0 2 2

MBG218 Bitki Genetiği 2 0 0 2 2

MBG220 Şifreleme Teorisi 2 0 0 2 2

MBG210 Hücre Biyoloji Lab. II 0 2 0 1 3

Toplam = 21 Toplam = 6 Toplam = 0 Toplam = 24 Toplam = 35

5 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG301 Moleküler Biyoloji 4 0 0 4 5

MBG303 Biyoteknoloji I 2 2 0 3 3

MBG305 Mol. Biyolojide Kul.Yöntemler I 3 0 0 3 5

MBG307 Mol.Biyolojide Kul.Yönt. Lab.I 0 2 0 1 3

MBG309 İnsan Gen. ve Kalıtsal Hast. 3 0 0 3 4

MBG311 Genetik Toksikoloji 3 0 0 3 4

MBG313 Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 4

MBG315 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 4

MBG317 Stres Biyolojisi 3 0 0 3 4

MBG319 Hücre Sinyal İletim Yolları 3 0 0 3 4

Toplam = 27 Toplam = 4 Toplam = 0 Toplam = 29 Toplam = 40

6 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG302 Mol. Biyolojide Kul.Yöntemler II 3 0 0 3 5

MBG304 Mol.Biyolojide Kul. Yönt. Lab.II 0 2 0 1 3

MBG306 Biyoteknoloji II 2 2 0 3 3

MBG308 Fizyoloji 3 0 0 3 5

MBG322 Staj 0 0 0 0 4

MBG310 Deney Hayvanları 3 0 0 3 4

MBG312 Viroloji 3 0 0 3 4

MBG314 Biyofizik 3 0 0 3 4

MBG316 Maya Biyoteknolojisi 3 0 0 3 4

MBG318 Makromoleküllerin İzolasyonu 3 0 0 3 4

MBG320 Sitogenetik 3 0 0 3 4

MBG324 Biyomoleküllerin Farmosötik Kullanımı 3 0 0 3 4

Toplam = 29 Toplam = 4 Toplam = 0 Toplam = 31 Toplam = 48

7 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG401 Genetik Mühendisliği 3 0 0 3 6

MBG403 Moleküler Evrim 3 0 0 3 6

MBG405 Seminer 1 0 0 1 3

MBG407 Kanser Biyolojisi 3 0 0 3 5

MBG409 Kök Hücre Biyolojisi 3 0 0 3 5

MBG411 Biyonanoteknoloji 3 0 0 3 5

MBG413 Biyoinformatik 3 0 0 3 5

MBG415 İmmünogenetik 3 0 0 3 5

MBG417 Sekonder Metabolitler 3 0 0 3 5

MBG419 Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 5

Toplam = 28 Toplam = 0 Toplam = 0 Toplam = 28 Toplam = 50

8 Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı Teorik Labaratuvar Uyg. Kredi. AKTS Ön Şart Notunuzu Harf Notu Olarak Girip Enter'a Basınız
Örn: BA
Sonuç
MBG402 Biyoetik 3 0 0 3 7

MBG404 Bitirme Projesi 2 4 0 4 8

MBG406 Gen. Değ. Org. ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 5

MBG408 Gen Tedavisi 3 0 0 3 5

MBG410 RNA Dünyası 3 0 0 3 5

MBG412 Biyomimetik 3 0 0 3 5

MBG414 Adli Teknolojiler 3 0 0 3 5

MBG416 Genetik Kaynaklar ve Koruma 3 0 0 3 5

Toplam = 23 Toplam = 4 Toplam = 0 Toplam = 25 Toplam = 45

Agno:

Genel Toplam Akts:307
Genel Toplam Ders Saati:177
Genel Toplam Akts:307