Erzurum Teknik Üniversitesi Mensuplarının (Kütüphaneler Arası Ödünç verme (ILL) Sisteminden Yararlanma Koşulları


1-Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmetinden akademik personel, doktora-yüksek lisans öğrencileri ve idari personel yararlanabilir.
2-Kullanıcılar isteklerini ; Merkez Kütüphane görevlilerine şahsen baş vurarak veya, Erzurum Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphane sayfasından form doldurarak yapılabilirler.
3-Kullanıcılar bir seferde en fazla 3 materyal isteğinde bulunabilirler.
4-Kullanıcı, bilgilendirme mailinde belirtilen günde, kitaplarını teslim almaya geldiğinde, personel kimlik kartını veya öğrenci kimlik kartını ibraz etmelidir.
5-Kullanıcılar ödünç aldığı materyalleri iade etmeden tekrar başka bir materyal talebinde bulunamazlar.
6-Kitaplar, il için de, Erzurum Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile protokol anlaşması veya işbirliği olan kütüphanelerden kullanıcının kendisi tarafından alınır.
7-İl dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi: Gönderen kuruma, postada geçen zamana ve tarihsel başvuru sırasına göre değişiklik gösterir.
8-Ödünç alınan kaynağın kullanım süresini; Sağlayan taraf belirler.
9-Ödünç alınan kaynağın kullanım süresinin uzatılması için, iade tarihinden 5 gün önce Kütüphaneler arası ödünç verme birimine haber verilmesi gerekir.
10-Uzatma süresi ve sayısı kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.
11-Ödünç alınan kaynağın teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda; materyalin ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
12-Kullanıcı ödünç alacağı materyallerin , geliş ve gidiş kargo ücretlerini ödemek zorundadır.